top of page
lantik su

PELANTIKAN SETIAUSAHA SYARIKAT

Sebagai setiausaha syarikat, kami di Anwar Management Service (AMS) akan memanfaatkan pengalaman dan kemahiran kami dalam membantu anda mengendalikan dokumen, kertas kerja dan status berkaitan syarikat anda. Bertukarlah kepada kami segera kerana servis kami tidak akan megecewakan anda. Kami merupakan:

 • Setiausaha Syarikat Berkanun

 • Alamat Pejabat Berdaftar

 • Memberi khidmat nasihat secara percuma

PELAN LANTIKAN SETIAUSAHA SYARIKAT

Khas buat pemilik perniagaan Sendirian Berhad yang berhasrat melantik dan beralih kepada kami sebagai setiausaha syarikat anda

Clipboard

RM 85/SEBULAN

 • Setiausaha syarikat berlesen 

 • Alamat berdaftar

 • Bantuan untuk membuka akaun semasa bank

 • Semua resolusi lembaga dan pemegang saham standard

 • Staff yang berpengalaman dan berdedikasi untuk membantu anda

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SYARIKAT

1

Bertanggungjawab sebagai penasihat kepada Lembaga Pengarah serta berfungsi sebagai Pegawai Syarikat

 • Memahami peruntukan dalam Memorandum dan Artikel Persatuan bagi syarikat 

 • Memastikan prosedur berkaitan kesetiausahaan syarikat dipatuhi dengan betul mengikut Akta Syarikat 2016 

 • Memahami kepatuhan terhadap pelbagai badan berkanun dan badan pengawalseliaan

2

Mengemaskini maklumat mengenai syarikat

 • Maklumat berkanun bagi Syarikat Sendirian Berhad dibawah seliaan setiausaha syarikat mestilah dilengkapkan dan dikemaskini dengan betul serta diserahkan kepada SSM dalam masa yang ditetapkan. 

 • Antara maklumat berkanun ialah pulangan tahunan, pertukaran nama syarikat, perlantikan dan perletakan jawatan pengarah serta pemindahan saham

3

Pematuhan Terhadap Keperluan Statutori dan Khidmat Nasihat

 • Memastikan syarikat patuh pada Akta Syarikat 2016 

 • Menjadi pegawai perhubungan antara syarikat dalam berkomunikasi, menyedia dan menghantar Pulangan Statutori kepada SSM 

 • Menasihati Lembaga Pengarah tentang keperluan / tarikh mengadakan mesyuarat agung tahunan

4

Menyerahsimpan Laporan Kewangan Tahunan Syarikat

 • Memastikan laporan audit diserahsimpan kepada SSM pada setiap tahun berakhir untuk mengelakkan penalty dikenakan kepada syrikat dan pengarah

SOALAN LAZIM 
PELANTIKAN SETIAUSAHA SYARIKAT DI AMS

Logo AMS Remove.bg.png

ANWAR MANAGEMENT SERVICES

Sudah bersedia? Ayuh tukar setiausaha anda kepada kami 

bottom of page